ITE HCMC 2022

Quảng bá Thẻ Việt - Thẻ du lịch thông minh tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh (ITE HCMC 2022)

Quảng bá Thẻ Việt - Thẻ du lịch thông minh tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh (ITE HCMC 2022)  (05/09/2022)

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh (ITE HCMC 2022) sẽ diễn ra từ ngày 8-10/9 tới đây, Trung tâm Thông tin du lịch…
41 địa phương tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM

41 địa phương tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM  (17/08/2022)

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 16 (ITE HCMC 2022), dự kiến diễn ra từ ngày 8 - 10/9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm…
Hội chợ ITE HCMC 2022: Bước đột phá trong thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Hội chợ ITE HCMC 2022: Bước đột phá trong thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam  (15/06/2022)

(TITC) - Theo thông báo của Ban Tổ chức, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 (ITE HCMC 2022) có chủ đề: “Cùng…
TIN NỔI BẬT