Infographic

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023  (30/08/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du…
[Infographic] Nâng thời hạn tạm trú lên 45 ngày đối với công dân 13 nước được miễn thị thực

[Infographic] Nâng thời hạn tạm trú lên 45 ngày đối với công dân 13 nước được miễn thị thực  (16/08/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về việc Việt Nam nâng thời hạn tạm trú lên 45 ngày đối với công dân 13 nước được miễn thị thực theo Nghị…
[Infographic] Việt Nam cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ

[Infographic] Việt Nam cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ  (16/08/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về việc Việt Nam cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ theo Nghị quyết 127/NQ-CP có…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023  (01/08/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023  (03/07/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến,…
[Infographic] 7 nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết 82/NQ-CP nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững

[Infographic] 7 nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết 82/NQ-CP nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững  (31/05/2023)

(TITC) - Ngày 18/5/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023  (30/05/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến,…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 3 năm 2023

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 3 năm 2023  (04/04/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 3 năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du lịch nội…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 2 năm 2023

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 2 năm 2023  (01/03/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 2 năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du lịch nội…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 1 năm 2023

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 1 năm 2023  (06/02/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 1 năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du lịch…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 12 và 12 tháng năm 2022

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 12 và 12 tháng năm 2022  (12/01/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 12 và 12 tháng đầu năm 2022, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022  (01/11/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến,…
[Infographic] Khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022

[Infographic] Khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022  (11/10/2022)

(TITC) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam đón 1,87 triệu khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2022, tăng 16 lần so với cùng kỳ năm…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022  (02/10/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022  (30/08/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022.
TIN NỔI BẬT