Mo Mường

Bổ sung thêm 3 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Bổ sung thêm 3 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia  (12/05/2023)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có các quyết định đưa thêm ba di sản vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc…
Trưng bày di sản văn hóa Mường tại Hải Phòng

Trưng bày di sản văn hóa Mường tại Hải Phòng  (11/05/2023)

Du khách và người dân cũng sẽ được tìm hiểu về giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, như: Nghệ thuật Chiêng Mường, Mo Mường, Tri thức…
Mo Mường được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Mo Mường được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  (07/02/2023)

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 154/QĐ-BVHTTDL về việc ghi danh Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường của…
Hành trình đưa Mo Mường đến danh hiệu di sản thế giới

Hành trình đưa Mo Mường đến danh hiệu di sản thế giới  (28/10/2022)

Sau rất nhiều nỗ lực để khẳng định bản sắc và sức sống tiềm ẩn của di sản trong đời sống, mo Mường đã được Thủ tướng Chính phủ cho…
Triển lãm mỹ thuật “Mo Mường”

Triển lãm mỹ thuật “Mo Mường”  (26/04/2021)

Ngày 24/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), đã khai mạc triển lãm “Mo Mường” của họa sĩ Bùi Hoàng Dương. Triển lãm giới…
TIN NỔI BẬT