Nấu bánh tét

Ngày hội “Nấu bánh tét – Trở về tết xưa” tại Champa Island

Ngày hội “Nấu bánh tét – Trở về tết xưa” tại Champa Island  (21/01/2020)

Chiều ngày  20/1/2020 (26 tháng Chạp), Khu du lịch Champa Island Nha Trang chương trình: “Nấu bánh Tét – Trở về Tết xưa” tại Làng nghề truyền thống Cham Oasis.…
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490