Nghị quyết 08-NQ/TW

Tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị  (18/01/2023)

(TITC) - Ngày 06/01/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã…
Tái cơ cấu toàn diện để du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tái cơ cấu toàn diện để du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn  (03/08/2022)

Chiều 02/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đại biểu Câu lạc bộ Kinh tế, Văn hóa và Du lịch thuộc Viện Kinh…
Nhìn lại Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị nhân dịp kỷ niệm 62 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam

Nhìn lại Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị nhân dịp kỷ niệm 62 năm thành lập ngành Du lịch…  (08/07/2022)

(TITC) - Ngày 16/01/2017, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là Nghị quyết có…
Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị: Nghị quyết lịch sử khẳng định quyết tâm của Đảng ta phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị: Nghị quyết lịch sử khẳng định quyết tâm của Đảng ta phát triển…  (06/07/2021)

(TITC) - Ngày 16/1/2017, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là Nghị quyết có…
TIN NỔI BẬT