Quảng Trị

Mũi Trèo - Điểm thu hút khách du lịch mới ở Quảng Trị

Mũi Trèo - Điểm thu hút khách du lịch mới ở Quảng Trị   (13/03/2019)

Tỉnh Quảng Trị là địa phương nổi tiếng gắn liền với nhiều di tích lịch sử như Thành cổ Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương lịch sử, 2 Nghĩa trang…
TIN NỔI BẬT