Sản vật

Sản vật độc đáo của Bắc Giang

Sản vật độc đáo của Bắc Giang  (24/08/2020)

Rượu làng Vân, mỳ Chũ, bánh đa Kế, nham trám Hoàng Vân, vải thiều Lục Ngạn là những sản vật độc đáo của Bắc Giang.
Don - sản vật độc đáo của Quảng Ngãi

Don - sản vật độc đáo của Quảng Ngãi  (21/07/2020)

Cùng với cá bống sông Trà, kẹo gương và quế Trà Bồng, don là một sản phẩm đặc biệt chỉ Quảng Ngãi mới có. Ai đã từng một lần ăn…
TIN NỔI BẬT