Sổ tay du lịch Bình Dương

Ra mắt ấn phẩm “Sổ tay du lịch Bình Dương - Tinh hoa làng nghề”

Ra mắt ấn phẩm “Sổ tay du lịch Bình Dương - Tinh hoa làng nghề”  (12/06/2019)

Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh vừa ra mắt ấn phẩm “Sổ tay du lịch Bình Dương - Tinh hoa làng nghề”. Ấn phẩm có 28 trang gồm các…
TIN NỔI BẬT