Tam Điệp

Đến Ninh Bình “Check - in” đồi dứa Đồng Giao

Đến Ninh Bình “Check - in” đồi dứa Đồng Giao   (13/11/2019)

Trải dài trên diện tích đất đồi rộng hơn 3.500 ha, đồi dứa Đồng Giao, Tam Điệp với màu xanh ngút ngàn trải dài tới tận chân trời, nổi bật…
Đồi dứa Đồng Giao (Tam Điệp) - địa điểm mới nên “check-in” khi tới Ninh Bình

Đồi dứa Đồng Giao (Tam Điệp) - địa điểm mới nên “check-in” khi tới Ninh Bình  (10/07/2019)

Ngoài  Tràng An, Tam Cốc - Bích Động hay Hang Múa, đất “sống ảo” Ninh Bình còn có địa điểm mới đang thu hút giới trẻ và khách du lịch…
TIN NỔI BẬT