Thành phố Hồ Chí Minh, tạm dừng, sự kiện, hoạt động, quán bar, vũ trường, dịch bệnh,

Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời ngưng hoạt động của các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người từ 0h00 ngày 31/7/2020 để phòng chống dịch Covid-19

Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời ngưng hoạt động của các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người từ 0h00 ngày 31/7/2020 để phòng chống dịch Covid-19  (01/08/2020)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về công tác phòng chống dịch Covid-19, ngày 30/7/2020 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 2869/UBND-VX gửi…
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490