Thành phố Vũng Tàu

Thành phố Vũng Tàu hướng đến đô thị du lịch của cả nước

Thành phố Vũng Tàu hướng đến đô thị du lịch của cả nước  (16/06/2021)

Trong lịch sử, Vũng Tàu là một bán đảo, từ thời chúa Nguyễn và các vua Nguyễn sau này đều cho xây dựng các công trình quân sự quốc phòng…
Thành phố Vũng Tàu mở rộng kênh xúc tiến quảng bá du lịch

Thành phố Vũng Tàu mở rộng kênh xúc tiến quảng bá du lịch  (08/11/2019)

(TITC)- Tại Hội nghị lần thứ 9 của Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố châu Á - Thái Bình Dương (TPO) diễn ra vào cuối tháng 9…
TIN NỔI BẬT