Trà Đại Từ

Lễ hội Trà Đại Từ - Thái Nguyên

Lễ hội Trà Đại Từ - Thái Nguyên  (02/01/2020)

Đại Từ là huyện có diện tích chè lớn nhất của tỉnh Thái Nguyên và đứng thứ 2 so với các huyện trồng chè trên cả nước.
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490