Ðánh thức

“Ðánh thức” hiện vật Champa ở Bình Định

“Ðánh thức” hiện vật Champa ở Bình Định  (12/05/2020)

Cùng với tháp Champa, Bình Ðịnh còn giàu có về điêu khắc, phù điêu, lò gốm, tạo nên hệ thống hiện vật Champa có giá trị cao. Trong đó một…
“Ðánh thức” tiềm năng du lịch Ðiện Biên

“Ðánh thức” tiềm năng du lịch Ðiện Biên  (08/11/2019)

Ðược đánh giá là nhiều tiềm năng nhưng ngoài các di tích trong Quần thể di tích chiến trường Ðiện Biên Phủ thì Ðiện Biên vẫn còn không ít các…
TIN NỔI BẬT