bảo tồn, phát huy

Chuyển đổi số để bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản

Chuyển đổi số để bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản  (09/11/2022)

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, số hóa tiến tới chuyển đổi số di sản được coi là xu hướng tất yếu. Ðây cũng là giải pháp căn…
Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh

Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh  (10/01/2020)

Ngày 09/01/2020, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch tổ chức…
TIN NỔI BẬT