bí đao khổng lồ

Làng trồng bí đao khổng lồ chuyển hướng làm du lịch cộng đồng

Làng trồng bí đao khổng lồ chuyển hướng làm du lịch cộng đồng  (15/05/2019)

Vốn nổi tiếng từ lâu với sản phẩm bí đao khổng lồ, nhưng người dân làng Chánh Trạch 1 (Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định) vẫn gặp khó khăn trong…
TIN NỔI BẬT