ca Huế

Đưa ca Huế thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc

Đưa ca Huế thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc  (15/07/2021)

Theo đề án “Phát huy giá trị và xây dựng ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc giai đoạn 2021 - 2025” vừa…
Xây dựng Ca Huế trở thành sản phẩm văn hoá du lịch đặc sắc

Xây dựng Ca Huế trở thành sản phẩm văn hoá du lịch đặc sắc  (15/09/2020)

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, UBND TP. Huế, đơn vị nghệ thuật về dự thảo…
TIN NỔI BẬT