Chợ Phong lưu Khâu Vai

Hà Giang: Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai trở lại sau 2 năm gián đoạn

Hà Giang: Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai trở lại sau 2 năm gián đoạn  (04/03/2022)

Với chủ đề "Phiên chợ tình ca", Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2022 sẽ chính thức trở lại sau 2 năm gián đoạn do dịch Covid-19. Lễ…
Hà Giang: Tập quán xã hội và tín ngưỡng Chợ Phong Lưu Khâu Vai trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hà Giang: Tập quán xã hội và tín ngưỡng Chợ Phong Lưu Khâu Vai trở thành Di sản văn hóa…  (30/06/2021)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1952/QĐ-BVHTTDL đưa Tập quán xã hội và tín ngưỡng Chợ Phong Lưu (Háng Phúng Lìu) Khâu…
TIN NỔI BẬT