cơ sở hạ tầng

Thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng du lịch ven biển Quảng Trị

Thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng du lịch ven biển Quảng Trị  (21/07/2023)

Năm 2017, Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, du lịch cơ bản trở thành ngành…
Thông tin kết quả Dự án ADB hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng du lịch giai đoạn 2015-2021

Thông tin kết quả Dự án ADB hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng du lịch giai…  (28/04/2023)

(TITC) - Trong giai đoạn 2015-2021, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hỗ trợ Việt Nam triển khai dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch…
TIN NỔI BẬT