dân tộc thiểu số

Hàng ngàn nghệ sĩ tham gia Ngày hội VHTTDL các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt Nam - Lào

Hàng ngàn nghệ sĩ tham gia Ngày hội VHTTDL các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt Nam - Lào  (15/05/2019)

Với chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị và phát triển”, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt…
Bảo tồn trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

Bảo tồn trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số  (14/03/2019)

  Trang phục truyền thống của một dân tộc mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc ấy. Tuy nhiên, hiện nét văn hóa này đang dần mai một…
Phát huy giá trị văn học cổ truyền dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc

Phát huy giá trị văn học cổ truyền dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc  (11/01/2019)

Ngày 10/1, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo bảo tồn và phát huy…
TIN NỔI BẬT