di sản kiến trúc

Phải xem di sản là tài sản của nhân dân

Phải xem di sản là tài sản của nhân dân  (09/05/2023)

Lần đầu tiên chính quyền TP. HCM cho phép người dân và khách du lịch được tham quan miễn phí trong 2 ngày 29-30/04/2023 Trụ sở HĐND và UBND TPHCM,…
TP. Hồ Chí Minh: Chú trọng bảo tồn di sản kiến trúc

TP. Hồ Chí Minh: Chú trọng bảo tồn di sản kiến trúc  (03/12/2021)

Theo thống kê chưa đầy đủ của các cơ quan chuyên môn và chuyên gia, TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 180 công trình kiến trúc được xếp hạng…
TIN NỔI BẬT