di tích lịch sử cách mạng

Hòa Bình: Trân trọng giữ gìn di tích lịch sử cách mạng

Hòa Bình: Trân trọng giữ gìn di tích lịch sử cách mạng  (06/09/2023)

Trên địa bàn tỉnh hiện có 9 di tích lịch sử cách mạng (LSCM) được xếp hạng cấp quốc gia, trong đó, huyện Đà Bắc có 3 di tích; TP…
Gìn giữ, phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng

Gìn giữ, phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng  (24/03/2023)

Ba tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn và Cao Bằng nằm trong vùng căn cứ địa cách mạng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nơi ghi dấu ấn sâu…
Thành phố Hồ Chí Minh: Di tích lịch sử cách mạng thu hút du khách

Thành phố Hồ Chí Minh: Di tích lịch sử cách mạng thu hút du khách  (04/11/2022)

Có thể nói, chưa bao giờ hoạt động du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh trở nên sống động, hấp dẫn, tạo dấu ấn đẹp trong cộng đồng và…
Địa đạo khe Trái - địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng

Địa đạo khe Trái - địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng  (29/09/2022)

Sau gần 2 năm tiến hành tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế (địa đạo Khe Trái) ở phường Hương…
TIN NỔI BẬT