dự án SME, Trà Vinh

Dự án SME Trà Vinh hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị Du lịch

Dự án SME Trà Vinh hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị Du lịch  (01/08/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 2/6/2017 của Tỉnh ủy Trà Vinh về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du…
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490