kháng chiến

Về Tân Trào - Tuyên Quang nhớ Bác

Về Tân Trào - Tuyên Quang nhớ Bác  (21/03/2022)

Trong hành trình trở về Thủ đô kháng chiến, chúng tôi dừng chân ở khu di tích lịch sử Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) vào mùa xuân năm 2022.…
Hà Nội: Phát huy giá trị di tích cách mạng, kháng chiến

Hà Nội: Phát huy giá trị di tích cách mạng, kháng chiến  (01/07/2019)

Là bộ phận quan trọng trong hệ thống di sản văn hóa của Hà Nội, việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cách mạng, kháng…
TIN NỔI BẬT