kích cầu du lịch lần hai, du lịch nội địa, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh,

Du lịch nội địa là nút mở duy nhất lúc này

Du lịch nội địa là nút mở duy nhất lúc này  (28/09/2020)

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho rằng lần kích cầu du lịch thứ hai sẽ gặp nhiều thách thức, trong đó có việc mùa…
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490