nghệ thuật múa

Ðộc đáo nghệ thuật múa của người Khơ Mú

Ðộc đáo nghệ thuật múa của người Khơ Mú  (08/11/2019)

Nghệ thuật múa của người Khơ Mú rất độc đáo, đặc trưng với các đạo cụ từ nguyên liệu tự nhiên, chủ yếu là ống tre, nứa. Âm nhạc sôi…
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490