nghề truyền thống Huế

Nâng tầm và khẳng định thương hiệu Festival nghề truyền thống Huế

Nâng tầm và khẳng định thương hiệu Festival nghề truyền thống Huế  (23/04/2019)

Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 8 - năm 2019 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt,” diễn ra từ ngày 26/4-2/5 tới.
TIN NỔI BẬT
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490