Ngôn ngữ

Ngôn ngữ là công cụ để bảo tồn và phát triển di sản vật thể và phi vật thể

Ngôn ngữ là công cụ để bảo tồn và phát triển di sản vật thể và phi vật thể  (22/02/2022)

Ngôn ngữ là công cụ mạnh mẽ nhất để bảo tồn và phát triển di sản vật thể và phi vật thể. Tất cả mọi thứ được thực hiện để…
Thanh Hóa: Đưa “ngôn ngữ” bảo tàng đến gần công chúng

Thanh Hóa: Đưa “ngôn ngữ” bảo tàng đến gần công chúng  (04/09/2020)

Bảo tàng có một loại “ngôn ngữ biểu hiện” đặc biệt, được thể hiện thông qua giá trị của hệ thống hiện vật được trưng bày và cách thức trưng…
TIN NỔI BẬT