người Dao họ

Lào Cai: Bảo tồn nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao họ

Lào Cai: Bảo tồn nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao họ  (23/08/2021)

Trang phục truyền thống dân tộc là một trong những tiêu chí nhận diện tộc người, đặc biệt với người Dao họ ở Bảo Thắng, người dân đang bảo tồn…
Lễ cưới truyền thống của người Dao họ ở Lào Cai

Lễ cưới truyền thống của người Dao họ ở Lào Cai  (18/05/2021)

Lễ cưới truyền thống của người Dao họ ở Lào Cai hiện vẫn gìn giữ, bảo tồn được bản sắc văn hóa truyền thống, phong tục và lễ nghi cổ…
TIN NỔI BẬT