người Thái Đen

Độc đáo thổ cẩm truyền thống của người Thái Đen

Độc đáo thổ cẩm truyền thống của người Thái Đen  (11/06/2020)

Với những phụ nữ người Thái Đen (một nhánh của dân tộc Thái) ở xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum những vật dụng được làm từ thổ…
Khau cút - Biểu tượng văn hóa độc đáo trên nhà sàn của người Thái đen

Khau cút - Biểu tượng văn hóa độc đáo trên nhà sàn của người Thái đen  (30/09/2019)

Trong tổng số 19 cộng đồng dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên, có nhiều cộng đồng dân tộc sử dụng mẫu nhà sàn để làm nhà…
TIN NỔI BẬT