nơi đáng sống

Cao Bằng: Phát triển du lịch miền quê trở thành “nơi đáng sống”

Cao Bằng: Phát triển du lịch miền quê trở thành “nơi đáng sống”  (11/02/2020)

Phát triển du lịch gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh đang dần biến các bản làng heo hút…
Lào Cai: Khi các bản làng trở thành nơi đáng sống

Lào Cai: Khi các bản làng trở thành nơi đáng sống  (11/11/2019)

Phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lào Cai đang dần biến các bản làng vốn heo hút trước đây trở thành nơi đáng…
TIN NỔI BẬT