phát triển ngành du lịch

Quảng Trị: Chuyển đổi số để phát triển ngành du lịch

Quảng Trị: Chuyển đổi số để phát triển ngành du lịch  (19/04/2023)

Hiện nay, tại Quảng Trị, ngành chức năng và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch đã và đang nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng…
Tân Châu (An Giang): Tìm mô hình để phát triển ngành du lịch

Tân Châu (An Giang): Tìm mô hình để phát triển ngành du lịch  (09/06/2021)

Tân Châu là thị xã biên giới, giáp với nước bạn Campuchia, là địa phương có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch. Xác định rõ mục tiêu trên,…
TIN NỔI BẬT