Phiên chợ Tết

Phiên chợ Tết độc đáo của vùng cao Quảng Trị

Phiên chợ Tết độc đáo của vùng cao Quảng Trị  (16/01/2023)

Phiên chợ Tết vùng cao của huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị sẽ kết thúc vào ngày 15/1, sau 3 ngày khai trương. Phiên chợ độc đáo nhằm…
Kẻ Mọc và phiên chợ Tết lịch sử

Kẻ Mọc và phiên chợ Tết lịch sử  (24/01/2022)

Kẻ Mọc là vùng đất cổ xưa có rừng. Kẻ Mọc phiên âm ra chữ là Mộc Cự, sau đổi ra Nhân Mục. Sau, do dân ngày càng đông nên…
TIN NỔI BẬT