sản phẩm du lịch về đêm

Đà Nẵng mở thêm nhiều sản phẩm du lịch về đêm

Đà Nẵng mở thêm nhiều sản phẩm du lịch về đêm  (13/03/2019)

Chủ trương đầu tư phát triển du lịch dịch vụ tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch kích cầu tiêu dùng là mục tiêu quan trọng của TP. Đà Nẵng.
TIN NỔI BẬT
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490