tuyển dụng viên chức

Thông báo về việc điều chỉnh tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch năm 2022

Thông báo về việc điều chỉnh tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch năm 2022  (06/09/2022)

(TITC) - Được sự chấp thuận của Tổng cục Du lịch, ngày 05/9/2022 Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã ban hành Thông báo về việc điều chỉnh tuyển…
Tạp chí Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Tạp chí Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021  (27/09/2021)

(TITC) - Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-TCDL ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức, ngày…
TIN NỔI BẬT