xây dựng hạ tầng

Bộ Chính trị yêu cầu phát triển mạnh hạ tầng du lịch để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Bộ Chính trị yêu cầu phát triển mạnh hạ tầng du lịch để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn  (04/03/2024)

(TITC) - Ngày 23/02/2024, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Kết luận số 72-KL/TW về tiếp tục thực hiện…
Hòa Bình: Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch

Hòa Bình: Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch  (06/10/2021)

Thời gian qua, hạ tầng vãn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư cơ bản, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Ngành…
Hòa Bình: Quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch

Hòa Bình: Quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch  (14/04/2021)

Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, những năm qua, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó việc đầu tư xây dựng…
TIN NỔI BẬT