Hoạt động của ngành

Khách du lịch đến thành phố Lạng Sơn tăng

Khách du lịch đến thành phố Lạng Sơn tăng  (28/10/2008)

Gần 760.000 lượt du khách đến thành phố Lạng Sơn đó là lượt du khách đến thành phố tính từ đầu năm 2008 đến nay, theo báo cáo của phòng Văn hoá – Thông tin (VH –TT) thà…