Hoạt động của ngành

Quảng Xương (Thanh Hóa) quan tâm xây dựng làng văn hóa và khôi phục các loại hình văn nghệ dân gian

Quảng Xương (Thanh Hóa) quan tâm xây dựng làng văn hóa và khôi phục các loại hình văn nghệ dân gian  (11/11/2008)

Nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Xương quan tâm lãnh đạo, triển khai…