Hoạt động của ngành

“Mùa Du lịch Biển Quảng Nam - 2008” tại biển Tam Thanh

“Mùa Du lịch Biển Quảng Nam - 2008” tại biển Tam Thanh  (24/06/2008)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ phối hợp tổ chức các hoạt động “Mùa Du lịch Biển Quảng Nam - 2008” tại bãi biển Tam Thanh với chủ…