Hoạt động của ngành

Festival quốc tế Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên lần thứ I

Festival quốc tế Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên lần thứ I  (12/06/2008)

Viện Văn hoá nghệ thuật (Bộ VHTTDL) cùng ngành văn hoá, thể thao và du lịch 5 tỉnh Tây Nguyên vừa thống nhất kế hoạch tổ chức Festival quốc tế Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên lần thứ…