Hoạt động của ngành

Lào Cai phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hoá

Lào Cai phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hoá  (26/05/2008)

Trong bốn giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững, tỉnh Lào Cai xác định văn hóa là yếu tố quan trọng hàng đầu. Theo đó, tỉnh đã hình thành một số tuyến du lịch tới Sa Pa và đi…