Tin tức - Sự kiện

Tuần lễ thực phẩm Italia tại Hà Nội

Tuần lễ thực phẩm Italia tại Hà Nội  (30/06/2008)

Từ ngày 27 - 30/6/2008, hệ thống siêu thị Metro Cash & Carry và Thương vụ Italia tại Việt Nam phối hợp tổ chức Tuần lễ thực phẩm Italia tại Hà Nội nhằm quảng bá các loại thực phẩm và thức…