Tin tức - Sự kiện

Sách Non nước Việt Nam bị in lậu bán giá cao

Sách Non nước Việt Nam bị in lậu bán giá cao  (07/08/2008)

Nhiều năm qua, cuốn sách “Non Nước Việt Nam” do Trung tâm Thông tin Du lịch - Tổng cục Du lịch chủ biên, phối hợp với Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, được bạn đọc cả nước đón nhận…