Tin tức - Sự kiện

TP.Hồ Chí Minh: Cần thêm 17.000 phòng khách sạn cao cấp

Cập nhật: 17/06/2008 14:06:21
Số lần đọc: 1710
Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh cho biết, từ cuối năm 2007 đến nay có 16 dự án xây dựng khách sạn cao cấp (3-5 sao) triển khai trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đến cuối năm 2009 mới có thêm 3 khách sạn đưa vào sử dụng.

Đến năm 2012, các khách sạn này sẽ cung cấp thêm 4.700 phòng, trong đó có 3.730 phòng xây mới và gần 960 phòng nâng cấp. Đây là những dự án được thành phố duyệt, đã thiết kế và đang triển khai xây dựng. Ngoài ra, còn có 22 dự án đang xin phép đầu tư.


Theo dự báo của ngành du lịch thành phố, đến năm 2012, TP.Hồ Chí Minh cần khoảng 17.000 phòng khách sạn cao cấp để phục vụ 12 triệu khách, trong đó có gần 5 triệu khách quốc tế. Tuy nhiên, với tốc độ xây dựng của các công trình hiện nay chỉ có thể phục vụ được 12.000 phòng. Do vậy, đến năm 2012, TP.Hồ Chí Minh vẫn thiếu 5.000 phòng khách sạn cao cấp. Tính đến tháng 6/2008, TP.Hồ Chí Minh có 47 khách sạn 3-5 sao, trong đó có 11 khách sạn 5 sao, 8 khách sạn 4 sao, 28 khách sạn 3 sao.

Nguồn: SGGP

Cùng chuyên mục