Tin tức - Sự kiện

Quảng Ninh lập hồ sơ văn hóa phi vật thể

Cập nhật: 04/07/2008 14:10:47
Số lần đọc: 1621
Tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện việc lập hồ sơ văn hóa phi vật thể nhằm tạo cơ sở để quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa phi vật thể được tốt hơn.

Theo thống kê, Quảng Ninh hiện có gần 2.800 hồ sơ văn hóa phi vật thể, được chia làm 4 nhóm cơ bản gồm nhóm truyền khẩu chữ viết, nhóm nghệ thuật trình diễn, nhóm tri thức dân gian và nhóm lý lịch nghệ nhân.

Trong 14 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thì địa phương có số lượng hồ sơ văn hóa phi vật thể lớn nhất là huyện Yên Hưng với gần 1.300 hồ sơ.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục