Tin tức - Sự kiện

Trùng tu Văn Miếu Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Cập nhật: 04/07/2008 14:07:07
Số lần đọc: 1599
Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành 60% hạng mục công trình trùng tu, tôn tạo Văn Miếu Diên Khánh, gồm: nhà chánh tòa, nhà tả vu, hữu vu, cổng, tường rào, bia đá, trụ cờ… Đây là công trình được đầu tư hơn 3,6 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. trong đó, kinh phí xây dựng chiếm 2 tỷ đồng.

Văn Miếu Diên Khánh là di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng quốc gia. Nơi đây thờ Đức Khổng Tử và ghi danh các vị đỗ đạt khoa bảng của huyện Diên Khánh qua các khoa thi triều Nguyễn

 

Nguồn: website báo Khánh Hòa

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT