Tin tức - Sự kiện

Lào Cai công nhận điểm du lịch và tuyến du lịch ở địa phương

Cập nhật: 03/07/2008 14:07:00
Số lần đọc: 1456
Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005 - 2010 và định hướng 2020, ngày 27/6/2008 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định công nhận điểm du lịch và tuyến du lịch tại địa phương:

I.  Ba điểm du lịch:

  1. Điểm du lịch Hàm Rồng (gồm hang động, thác nước Hàm Rồng và chợ phiên trung tâm huyện Mường Khương);
  2. Điểm du lịch Vang Leng (gồm làng văn hoá Vang Leng, xã Tung Chung Phố và hang động Nấm Oọc, xã Nấm Lư);
  3. Điểm du lịch Cao Sơn (gồm chợ phiên Cao Sơn và làng nghề - làng văn hoá Ngải Phóng Chồ, xã Cao Sơn).

II.  Tuyến du lịch:

      Thành phố Lào Cai - Hàm Rồng - Vang Leng - Cao Sơn (huyện Mường Khương) - Cốc Ly (huyện Bắc Hà) - thành phố Lào Cai.

Quyết định công nhận tuyến, điểm du lịch ở Lào Cai có ý nghĩa trong việc quản lý đầu tư, xây dựng các cơ sở dịch vụ du lịch. Xác định trách nhiệm đối với các sở, ban trong việc quản lý tuyến, điểm tại địa phương; đảm bảo công tác bảo vệ, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường; tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch.

Nguồn: Trung tâm Thông tin Du lịch - TCDL

Cùng chuyên mục