Tin tức - Sự kiện

Triển lãm tranh cổ động về gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Hà Nội

Cập nhật: 15/05/2008 10:05:28
Số lần đọc: 1634
Triển lãm tranh cổ động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giới thiệu 86 bức tranh cổ động về cuộc vận động, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 20/5/2008.

Các tác phẩm trưng bày được lựa chọn từ 800 bức hoạ của các tác giả tham gia cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" phát động từ tháng 12/2007. Cuộc thi đã thu hút đông đảo các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc, trong đó không ít người là những họa sĩ dân tộc thiểu số.


Các tác phẩm đã thể hiện tốt chủ đề, có chất lượng nghệ thuật, góp phần cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Sau triển lãm, các bức tranh cổ động sẽ được sử dụng trong việc tuyên truyền tại cơ sở, góp phần chuyển tải và làm cho ý nghĩa của cuộc vận động thấm sâu vào đời sống tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục