Non nước Việt Nam

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc Cơ Tu tại Đà Nẵng

Cập nhật: 12/10/2022 08:15:35
Số lần đọc: 392
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất chủ trương thực hiện đề án Xây dựng chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy văn hóa đồng bào dân tộc Cơ Tu thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030.  


Học sinh Đà Nẵng tìm hiểu về lịch sử văn hóa dân tộc Cơ Tu tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Mục tiêu đề án là bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số nhằm tạo động lực phát triển văn hóa gắn với du lịch, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, môi trường lành mạnh, đẩy lùi những tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Theo đề án này, Đà Nẵng đặt chỉ tiêu như sau:

100% thiết chế văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu được bảo tồn và hoạt động hiệu quả, 100% lễ hội truyền thống tốt đẹp của đồng bào Cơ Tu được phục dựng, lưu giữ, phục hồi và phát triển nghề dệt thổ cẩm; 100% thôn vùng đồng bào Cơ Tu được hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng và trang bị các dụng cụ tập luyện thể dục thể thao. 60-70% công chức các xã Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) học và sử dụng tiếng Cơ Tu khi giao tiếp cộng đồng người Cơ Tu.

Đẩy mạnh hỗ trợ nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hoá và truyền thông về giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu; chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; chính sách hỗ trợ nghệ nhân, người nắm giữ di sản văn hóa và người có uy tín trong cộng đồng…

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao:

Sở Văn hóa và Thể thao triển khai thực hiện đề án, nghiên cứu đề xuất thành phố ban hành cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân, người có công trong công tác bảo tồn và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng. Phối hợp các sở ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện vận động đồng bào bảo tồn, phát huy truyền thống văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, kêu gọi đầu tư các thiết chế văn hoá, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào tham gia giao lưu ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch với các dân tộc ở các địa phương, vùng, miền.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch lồng ghép các nguồn lực, chương trình dự án, phong trào, cuộc vận động nhằm triển khai các nội dung liên quan trong nhà trường có hiệu quả. Chỉ đạo các trường học phổ biến kiến thức chung về văn hoá truyền thống đồng bào Cơ Tu dưới hình thức một môn học hoặc tổ chức các hoạt động ngoại khoá. Các Sở Du lịch, Ngoại vụ và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng căn cứ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình để tăng cường phối kết hợp, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người, các ngành nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu.

UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng thiết chế văn hóa truyền thống phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và truyền thống văn hoá của cộng đồng dân tộc Cơ Tu trên địa bàn.

Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp các ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm quốc phòng an ninh gắn với phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc Cơ Tu, góp phần bảo vệ an ninh biên giới, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Anh Đào

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 11/10/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT