Hoạt động của ngành

Bình Thuận: Sớm hình thành trung tâm năng lượng, du lịch - thể thao biển

Cập nhật: 19/11/2020 14:32:32
Số lần đọc: 766
Đó là nội dung chỉ đạo quan trọng của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An về nhiệm vụ 5 năm tới tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận sáng 18/11, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2016 - 2020) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021- 2025). Dự họp có Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2016 – 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) bình quân 7,64%/năm; tỷ lệ huy động GRDP vào ngân sách (chưa tính các khoản thu trực tiếp từ dầu khí và thuế xuất nhập khẩu) bình quân hàng năm đạt 10,7%. Đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 35,47%, dịch vụ chiếm 35,04%;  nông - lâm - thủy sản chiếm 29,49% trong giá trị tăng thêm. GRDP bình quân đầu người đạt 2.856,2 USD (kế hoạch 3.100 - 3.200 USD); sản lượng lương thực đạt 789.960 tấn; có 65 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 69,9% số xã… Trong 5 năm tới, tỉnh phấn đấu GRDP bình quân khoảng 7,0 - 7,5%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân từ 6%/năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 0,7 - 1,0%/năm…

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đánh giá: 5 năm qua, dù tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện còn những hạn chế nhất định, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; hạ tầng giao thông chưa đồng bộ…Song nhìn chung, tình hình các mặt của tỉnh ổn định và tiếp tục phát triển. Nổi rõ là kinh tế tăng trưởng khá qua các năm, các tiềm năng, lợi thế được phát huy ngày càng tốt hơn, nhất là về năng lượng, du lịch. Hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế - văn hóa - thể thao có chuyển biến tiến bộ. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh sự nỗ lực, vẫn còn 7/31 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số mặt của tỉnh chậm phát triển. Chất lượng nguồn nhân lực còn bất cập…

Về các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm tới, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng chương trình, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị với lộ trình cụ thể để thực hiện đạt kết quả cao nhất. Trước hết, tích cực triển khai sớm hình thành trung tâm năng lượng, trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia. Chỉ đạo triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng tiến độ đề ra. Trong đó lưu ý việc ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện quy hoạch phát triển từng ngành, từng lĩnh vực. Tập trung phát triển 3 trụ cột: công nghiệp, du lịch và nông nghiệp. Đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh đào tạo nghề, gắn với nhu cầu thị trường.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các ngành, địa phương tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa trong nước và xuất khẩu, giữ vững uy tín, thương hiệu nước mắm Phan Thiết, thanh long Bình Thuận. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Song song, nâng cao năng lực công tác dự báo, cảnh báo, chủ động phòng chống giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, cần thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh trật tự, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ đầu…

KiỀu HẰng

 

Nguồn: Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục