Tin tức - Sự kiện

Bộ VHTTDL lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Cập nhật: 16/06/2022 10:32:20
Số lần đọc: 565
(TITC) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổng cục Du lịch xin giới thiệu toàn văn và trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến qua các kênh:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Cổng Thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Du lịch - Số 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 01/7/2022 (file điện tử đề nghị gửi qua email: phunghang.tccb@vietnamtourism.gov.vn).

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ bà Phùng Thị Hằng, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số điện thoại: 0944 838318.

Xem chi tiết văn bản

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT